Omladinski centar,   8.3.2016.g.
Projekt „ Kreativni centar-mjesto prevencije rodno zasnovanog nasilja“ podržan sredstvima In fondacije – Fondacije za unapređenje socijalne inkluzije djece i mladih u BiH Kakanj.

Radionica je realizirana za učenike sedmog (VII) razreda (trinaestogodišnjaci), njih 20 i jednog nastavnika.
Cilj radionice „Osobine i interesovanja u svjetlu rodne ravnopravnosti“ je bio da se razvija svijest učesnika o sopstvenim osobinama i karakteristikama u svjetlu rodne ravnopravnosti i o poštovanju drugih ljudi sa njihovim specifičnostima i odlikama.

Trenerica na radionici:
Vildana Neimarlija, prof.pedagogije i psihologije, psihoterapeut TA