Kick, 7.2.2019.
Ako ste i vi među onima koji se ne mogu pomiriti sa problemima sa kojima se susrećete vi ili neko iz vašeg okruženja, prijavite se u Kick. https://kick.ba/kick-out-local-problems. Dobit ćete stručnu i mentorsku podršku da individualno ili u manjim timovima radite na rješavanju razlilčitih problema u vašoj zajednici.

KICK je podržan u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD, koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) #ReLOaD