Edukativna i zabavna dramska radionica: Igrom do samozaborava, 19.11.2017. u okviru projekta Kreativni centar – mjesto prevencije rodno zasnovanog nasilja podržanog sredstvima In Fondacije . Projekat implementira UG “Alternative” u partnerstvu sa JU KSC Kakanj.