Monitoring politika u vezi kvalitete zraka

Jahorina, 21.-23.6.2019.

Trodnevna radionica na temu aerozagađenja i monitoringa politika u vezi kvalitete zraka organizirana je u okviru projekta “Povećan uticaj OCD u procesu kreiranja okolišnih politika” udruženja “Alternative” Kakanj.

Sveukupni cilj projekta je unapređenje odgovornosti i efikasnosti lokalne vlasti u kreiranju okolišnih politika i zadovoljenju stvarnih potreba građana.

Finansijska sredstva za realizaciju ovog projekta obezbjeđena su putem regionalnog projekta .„OCD kao ravnopravni partneri u nadgledanju javnih finansija“ Balkan Monitoring Public Finance, koji u BiH realizuju Centar za ekologiju i energiju iz Tuzle i Fondacija „Krila nade“ iz Sarajeva.

Treneri: Mirha Karzić Husika i Maksuma Topalović