Dječja kreativna radionica u udruženju “Alternative” Kakanj, subota, 23.3.2019.
Aktivnosti:
1. Gradnja konstrukcije,
Cilj aktivnosti: Razvijanje kreativnih građevinskih ideja, razvijanje saradničkih vještina.
2. Mozaik od papira,
Cilj aktivnosti: Razvijanje kreativnosti, raspoznavanje nijanse boje, razvijanje osjećaja za sklad i lijepo.
3. Memory igre
Cilj aktivnosti: Razvijanje intelektulnih vještina – pamćenja, razvijanje takmičarskog duha.
4. Čuvari osmijeha
Cilj aktivnosti: Opuštanje učesnika, zadovoljavanje potrebe za zabavom i smijehom.

Trenerica: Ajla Vehab Hrusto, magistrica pedagogije