Na današnjoj kreativnoj radionici za djecu (7.2.2015.) učesnici su radili u malim grupama formiranim prema datumima rođenja u 4 godišnja doba. Zamisao je da uz timski rad pripreme pano – sliku godišnjeg doba u kojem su rođeni. Do izražaje je došla  individualna kreativnost  i timsko usvajanje vizuelnog rješenja panoa.  Najmlađi učesnici se bez problema uključuju u tim, podržavaju jedni druge i lako se dogovaraju te sigurno mogu biti dobar primjer nešto  starijim učesnicima.