Ponijeri, 27.1.2019.
Kreativna dječja radionica na snijegu Udruženja “Alternative” Kakanj organizirana je u okviru manifestacije Udahni Ponijere.