Kick your telent – Ideje, kreativnost i znanje

KICK, 16.4.2019.

U okviru KICK-ovog programa – Kick your telent, odabrani su timovi prijavljeni na javni poziv koji će biti podržani u razvoju inovacijskog izazova.
Ovo je prva organizirana podrška mladima u Kaknju u razvoju inovacijskih izazova. Prijavljene ideje, o kojima će se tek govoriti, pokazuju nam da imamo dovoljno pametnih i kreativnih mladih ljudi koji će razviti sjajne društvene inovacije i doprinijeti razvoju društva i lokalne zajednice.
Jedan od načina da se podrže njihove ideje je i program Kreativnog inovacijskog centra gdje će mladi ljudi dobiti edukativnu, mentorsku i tehničku podršku da razviju svoje ideje.
Prva radionica “Kick your talent – inovacijski izazov” bila je prilika za prijavljene timove da rade na definisanju tačke gledišta na problem koji žele riješiti. U nastavku su uz stručnu podršku Dženana Šarića, magistra menadžmenta u državnom i NVO sektoru, radili na pronalasku inovativnih rješenja i razvoju prototipa, a do sljedećeg susreta radit će na njihovom testiranju.

KICK je podržan u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD, koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija