U okviru Kickovog programa “Kick out local problems” grupa srednjoškolaca radi na kreiranju rješenja za smanjenje pasivnosti svojih vršnjaka.
Problem je identifikovan na radionici Design thinking u okviru istog programa.

Kick je i vaša adresa ako želite raditi na rješavanju problema u zajednici. Prijavite se https://kick.ba/kick-out-local-problems. Dobit cete stručnu i mentorsku podršku da zajedno sa drugim učesnicim ili u manjim timovima radite na rješavanju razlilčitih problema u vašoj zajednici. 🧶

KICK je podržan u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD, koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) #ReLOaD