Program edukacije i podrške za razvoj društvenih inovacija

Ako želiš aktivno učestvovati u poboljšanju naše lokalne zajednice, i spreman si prihvatiti izazove, program “KICK out local problems” je pravo mjesto za tebe.
Pored jedinstvenih radionica na temu „Design thinking i društvene inovacije”, ti i tvoji vršnjaci ćete dobiti podršku u formiranju timova koji mogu zajedno raditi na određenom društvenom izazovu. A ni onda nećete biti sami jer KICK za vas planira super mentorsku podršku u projektnom planiranju i pomoć pri apliciranju na različite fondove.
Cilj programa je da mladi sa različitim znanjima i interesima unaprijede svoje znanje i vještine kako se razvijaju inovacije u skladu s potrebama zajednice, nađu rješenja za određene probleme i potencijalno naprave radna mjesta za sebe i svoje prijatelje.  https://kick.ba/

Kick, 20. 10. 2018.