Pitanje je na koje se odgovara mjerama zaštite vodovoda a ako znamo da većina nije ni legalizirana onda je sasvim jasno o kakvom se problemu radi

I bez da čekamo da drugi rješavaju pitanja higijenske, zdravstvene i svake druge ispravnosti  vode kao bitnog preduvjeta za naše zdravlje moramo se i sami pokrenuti.  Ovo se odnosi na sve ključne aktere na lokalnom nivou od korisnika do donosioca odluka i kreatora lokalnih politika.

Da se dosadašnja praksa lošeg upravljanje može i treba mijenjati primjer je mjesnog vodovoda Lipnica , Mjesna zajednica Bukovlje gdje je uspostavljena struktura upravljanja vodovodom (Odbor i Zbor korisnika) kojeg su mještani gradili vlastitim sredstvima. Donesen je Pravilnik o održavanju vodovoda i svi korisnici su potpisali Ugovor o korištenju vodovoda u kojem su jasno definirane obaveze i prava korisnika. Pravilnikom je jasno definiran način i odgovornost za zaštitu vodovoda. Ovaj primjer dobre prakse podržan je projektom „Budimo odgovorni u upravljanju vodama“  kojeg su UG „Alternative“ implementirale na podrućju općine Kakanj.  Kroz projekat je urađen i  Priručnik za upravljanje, održavanje i zaštitu seoskih vodovoda. U Priručniku se na pojednostavljen način pojašnjava procedura izgradnje i legalizacije vodovoda a uvršten je i Pravilnik o održavanju – primjer dobre praske seoskog vodovoda Lipnica. Ovaj primjer je primjenjiv i kod drugih mjesnih vodovoda. I upravo je to jedan od razloga da se predstavnici Općine Kakanj i UG „Alternative“ nađu na zajedničkom sastanku – promociji Priručnika i dogovore nastavak suradnje u procesu legalizacije i zaštite svih vodovoda na području Općine Kakanj. Na to nas obavezuju i domaći zakoni te smo sa dobro uređenim vodosnabdijevanjem korak blize EU standardima u oblasti zaštite voda. Općina Kakanj prepoznaje važnost rješavanja ovog pitanja i nastavlja neke od započetih inicijativa u suradnji sa UG „Alternative“ Kakanj. Konkretni koraci bit će uskoro definirani uz učešće Savjeta mjesnih zajednica.

Projekat “Budimo odgovorni u upravljanju vodama” finansiran je sredstvima EU IPA CSF, kroz projekat Mreža zagovaračkih NVO za održivo korištenje energije i prirodnih resursa na području Zapadnog Balkana i Turskoj -ETNAR (Energy, transport and natural Resources). Projekat sufinansira Kakanj cement Heidelberg Group – Tvornica cementa Kakanj.

16.12.2014. godine