Prepoznati rodno zasnovano nasilje i aktivno djelovati na isključivanju nasilja u svom okruženju, samo je jedna od preporuka sa radionice “Isključimo nasilje”.

Učesbnici.  Učenici Mješovite srednje škole Kakanj

Trenerica Alisa Provalić, prof. pedagogije i psihologije, potaknula je učenike na razgovor o žrtvama nasilja i začaranom krugu u kojem se žrtve nalaze. Učesnici su potom govorili o strahu žrtve da govori o nasilju i strahovima, manjim ili većim, da izađu iz začaranog kruga nasilja. Simbolično su probušili balone u znak podrške žrtvama da prekinu šutnju. Uvijek se čuje neki zvuk. Neko će reagirati a žrtve će izaći iz začaranog kruga.

Radionica je završena izradom plakata sa porukama o potrebi aktivnog kontinuiranog djjelovanja na prevenciji rodno zasnovanog nasilja.

 

  1. April 2019.