Na poziv Ureda specijalnog predstavnika Evropske unije u BiH, i partnera, USAID-a i Ambasade Švicarske, predstavnica NVO „Alternative“ Kakanj Maksuma Topalović aktivno je sudjelovala na konsultacijama u Zenici 8.3.2018. godine i završnoj konferenciji u Sarajevu 6.5.2018.

Inicijativa za lokalne vlasti jeste zajednička inicijativa Ureda specijalnog predstavnika EU u BiH zajedno sa partnerima USAID-om i Ambasadom Švicarske. Formirana je Zajednička komisija sastavljena od uglednih međunarodnih eksperata na polju lokalne uprave. Njihov najvaćniji zadatak u prethodnih osam mjeseci bio je da konsultiraju lokalne vlade, načelnike i gradonačelnike, nevladin sektor i poslovnu zajednicu i identificiraju sistemske probleme u načinu na koji je organizirana i finansirana lokalna vlast.
Izvještaj o konsultacijama Zajedničke komisije za lokalne vlasti predstavljen je u Sarajevu dana 6.5.2018. godine na završnoj konferenciji na kojoj su predstavljeni neki od ključnih problema s kojima se suočavaju lokalne zajednice u BiH i njeni građani, te ponuđeni određeni zaključci.
Iz ozvještaja izdvajamo nekoliko izazova:
• Upravljanje na nivou lokalne vlasti je često skupo i zbog toga ne postoje dovoljna sredstva za lokalni ekonomski razvoj i socijalnu zaštitu
• Upravljanje i podjela prirodnih resursa je šesto neefikasna i potkopava održivi razvoj
• Političke podjele i etničke pripadnosti smanjuju javni nadzor nad radom lokalnih vlasti, potiču manjak transparentnosti i često otvoreno omogućavaju korupciju
• Politička kontrola javnih preduzeća potiče nezakonito zapošjavanje i izvlaćenje profita, zbog čega građani ne dobijaju onakvu uslugu kakvu bi trebali očekivati
.
Izvještaj će biti objavljen na web stranici Delegacije EU u BiH: www. europa.ba