Kreativni centar, 26.11.2016.

Na radionicu su učesnici izrađivali papirnate životinje te u parovima osmislili priče za svoje likove te pripremili male lutkasrke predstave. I ova radionica je potakla dječiju maštu i podržala razvoj govorničkih i komunikacijskih vještina.