Kakanj, 6.2.2016.
Na našim radionicama kroz kreativno izražavanje i druženje jačamo svoje samopouzdanje, učimo kako da uvažavamo druge i dajemo jednaku podršku djevojčicama i dječacima u njihovom izražavanju i ispunjenju potreba. Osim toga na svakoj radionici – svake druge subote u terminu od 11:00 -13:00 sati obrađujemo različite svakodnevne teme. Danas je to bila ekološka tema a za narednu subotu planirali samo malu školu glume.

Projekat “Kreativni centar – mjesto prevencije rodno zasnovanog nasilja” podržan je od strane In fondacije – fondacije za unapređenje socijalne inkluzije djece i mladih u BiH·