Kakanj, 13.5.2017.

Eko akcija čišćenja parka ispred Omladinskog centra i površina do osnovne škole “Hamdija Kreševljaković” Kakanj provedena je u sklopu akcije Općine Kakanj “Očistimo Kakanj za jedan dan”. U akciji sudjelovala grupa djece – polaznika Dječijeg kreativnog centra pri UG “Alternative” Kakanj. Najčešći prikupljeni predmeti u akciji su papiri, PVC čaše i flaše. Prikupljeno je desetak vreća ovakvog otpada na relativno maloj površini što dovoljno govori o našoj kulturi življenja i eko svijesti. Učesnici eko akcije vjeruju da će ovakve akcije utjecati na svijest drugih, barem toliko da ubuduće svaki predmet otpada odlože na za to predviđena mjesto umjesto što odlažu na zelene površine