Kick, 6.7.2019.-
Započela je druga škola programiranja u Kreativnom inovacijskom centru Kakanj (Kick).
Prijavljeno preko 50 mladih od kojih je pozvano njih 20 da besplatno pohađaju najmanje 24 sata programiranja.
Voditelj je i ovaj put Emin Šehić koji u profesionalnoj karijeri i radu sa mladima u području IT znanja ostvaruje odlične rezultate.