Aktuelni donatori


UNDP Bosna i Hercegovina

https://www.ba.undp.org/content/bosnia_and_herzegovina/en/home.html

Evropska unija u Bosni i Hercegovini

http://www.eubih.eu

IN Fondacija – Fondacija za unaprjeđenje socijalne inkluzije djece i mladih u BiH

https://infondacija.org

Federalno ministartvo obrazovanja i nauke

http://www.fmon.gov.ba

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjegice ZDK

https://www.zdk.ba/ministarstvo-za-rad-socijalnu-politiku-i-izbjeglice

Općina Kakanj

http://kakanj.gov.ba

Kakanj cement Heidelberg cement group

https://www.kakanjcement.ba/

Narko Ne – Udruženje za prevenciju ovisnosti

http://www.prevencija.ba

Ministarstvo ljudskih prava i izbjeglica BiH

http://www.mhrr.gov.ba

Agencija za ravnopravnost spolova BiH

https://arsbih.gov.ba

Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline

https://www.zdk.ba/ministarstvo-za-prostorno-uredenje-promet-i-komunikacije-i-zastitu-okoline

USAID – Američka agencija za međunarodni razvoj

https://www.usaid.gov/bosnia

World vision Bosnia and Herzegovina

https://www.wvi.org/bosnia-and-herzegovina