Kick, 20.5.2019.

Učesnici su se upoznali sa osnovama programskog jezika C#, kao što su: tipovi podataka, iskazi grananja, iskazi ponavljanja, proceduralno programiranje, objektivno orijentisano programiranje, te su naučili kako izraditi desktop aplikaciju koja ima grafički korisnički interfejs (GUI).

Certifikate prve škole programiranja dobili su: (1) Adis Alajbegovć, (2) Elma Alić, (3) Nedim Hasagič, (4) Adela Piljug, (5) Teo Tokić, (6) Nada Marić, (7) Ivan Andrijević, (8) Kenan Heganovič, (9) Azur Delibašić, (10) Tarik Omerhodžić, (11) Imran Đokić; (12) Adi Imamović. (13) Amar Husika, (14) Vildana Delibašič, (15) Velida Sikira, (16) Lejan Kozlić, (17) Anšelina Knežević i (18) Hana Husika i (19) Izet Delibašić

Predavač: Emin Šehić, Microsoft Certified Professional (MCP), zaposlen kao Software Development Engineer u kompaniji APP Impact u Sarajevu, te apsolvent na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu, odsjeka za računarstvo i informatiku.
,

Škola programiranja podržana je od strane World Vision BiH, a organizirana u okviru Kreativnog inovacijskog centra Kakanj.
KICK je podržan u okviru Regionalnong programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD, koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) #ReLOaD