Posjeta gradskoj galeriji, izrada cvjeća od papira i rođendanske čestitke možda i previše uzbuđenja za jedan dan. Bila bi to jedna rečenica koja opisuje današnju (13.12.2014.) dječiju kreativnu radionicu. U galeriji u knjigu utiska djeca su, između ostalog, napisala:  “Galerija je lijepo mjesto sa puno slika. I romantično je”.

Podrška radionici osigurali su: Općina Kakanj i Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Ze-Do kantona