Današnju radionicu o digitalnom marketingu u Kreativnom inovacijskom centru vodio je Adnan Talić, urednik ka.portala., Adnan se profesionalno bavi digitalnim marketingom.

NVO „Alternative“ su uočile potrebu za edukacijom mladih o digitalnoj komunikaciji i marketingu. Na radionici su predstavljeni razni digitalni alati i vještine o tome kako promovirati svoje ideje i doći do ciljanih grupa.

Druga današnja radionica nastavak je ciklusa radionica o pisanju projekata u okviru projekta NVO “Alternative” Kakanj namijenjenog jačanju kapaciteta omladinskih OCD. Projekat je podržan sredstvima World Vision BiH.

Kick, 9.6.2019.