U omladinskom centru Kakanj održana je kreativna radionica kroz koju su djeca uzrasta 6-12 godina obilježila Međunarodni dan dječjih prava  -20. Novembar. 2015.

Cilj radionice je bio obilježiti Međunarodni dan dječjih prava i dopuniti njihova znanja o dječjim pravima, te  povećavati razumjevanje  razlika između prava i želja.

Djeca su dobila zadatak da na oblačiće od papira, koji mogu biti vjetrom razneseni na sve strane svijeta, upišu prava koja oni poznaju. Po završetku vježbe sa oblačićima učesnici su imali zadatak razvrstati prava i želje i staviti ih na pano. S djecom se razgovaralo i o obavezama i odgovornostima.

U nastavku radionice voditeljice Naida Bukvić  i Maksuma Topalović su razgovarali s djecom o tome šta oni misle ko im treba osigurati prava koja imaju.

I na kraju, u zabavnoj vježbi djeca su na kartonu iscrtala krošnje drveća kako ih oni zamišljaju i od plastelina pripremili voće, grane i lišće za svoje krošnje. Stabla krošnji pripremljena su od rolni toalet papira.

Edukativan i zabavna radionica kojom smo obilježili Međunarodni dan dječjih prava podržana je sredstvima Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK.