Kreativni centar 23.6.2016.

Radionica je koncipirana tako da istraži potrebe djece u okruženju u kojem odrastaju kroz afirmativan pristup kreiranja rješnja za problematiku koju sami identifikuju kroz igru i zabavu.

Radionica se odvoija u okviru projekta Kreativni centar – mjesto prevencije rodno zasnovanog nasilja podržanog sredstvuma IN Fondacije – Fondacije za unapređenje socijalne inkluzije djece i mladih u BiH