Dječji kreativni centar, 5.11.2017.

Radionica: „Crno janje“  po istoimenoj priči Nade Iveljić
Priprema radionice: Naida Bukvić i Maksuma Topalović
Treneri: Naida Bukvić, Emina Topalović i Ajla Vehab

Projekat: “Kreativni centar – mjesto prevencije rodno zasnovanog nasilja” implementira UG “Alternative” u partnerstvu sa JU KSC Kakanj. Projekat podržava IN Fondacija i Općina Kakanj

Ciljevi radionice:
• osvijestiti učenicima da su isključivanje iz društva ili nagovaranje drugih da se s nekim ne druže, također nasilje;
• potaknuti učenike promatrače da nešto poduzmu, da pomognu drugu/drugarici koji trpi nasilje

Radionica se paralelno odvijala za različite uzraste: mlađi su crtali likove iz priče dok su drugi analizirali priču. Drugi dio radionice posvećen je kreativnom izražavanju učesnika a sadržaj je obogaćen i zabavnim vježbama.