Creative Center, 22.5.2016.

Skoro da ne postoji dijete koje ne želi da se transformiše u malog umjetnika.  Ne snalaze se svi u tome najbolje i nije dovoljno da im date papir i olovku. Mnogi crteži mogu da se nacrtaju pomoću brojeva. Važno je da djeca kroz zabavu i igru nacrtaju što više pojmova i više uvježbaju ruku  za druge aktivnsoti.