Let’s do it – očistimo zemlju za jedan dan, sjajno zamišljenja akcija uklanjanja divljih deponija nekako se na prostoru cijele BiH pretvorila u akcije čišćenje raznih površina od otpada. Nikako da se uhvatimo u koštac sa velikim divljim deponijama, a ima ih. Prvobitna ideja je mapirati ih i očistiti. Ali ostavimo tu ideju da sazrijeva i pozdravimo sve one koji su danas uz podršku Općine Kakanj izašli ne različite lokacije u našoj općini i proveli nekoliko sati u čišćenju okoliša. NVO „Alternative“ su sa najmlađima pristigle u pomoć stanarima zgrade M6 koji već godinama samoinicijativno uređuju zelene površine ispred zgrade. Danas je uz dobro raspoloženje i oduševljenje starijih entuzijazmom najmladih i njihovom poznavanju istorije i davanju značaja obilježavanju  „Dana pobjede nad fašizmom“ očišćen  prostor od otpada između šest zgrada, zasađene nove sadnice žive ograde, zalilo se cvijeće i novozasađena trava, plijevio korov i trava i družilo se. Koliko su djeca uživala u onome što rade dovoljno govori činjenica da se nisu obazirali ne one koji su virili iza prozora niti na one koji su gunđali da oni ne bi čistili za drugima koji bacaju smeće. Najbolja izjava ili izjava dana koja govori o časnosti svakog posla je zapravo Berinova izjava.  Naime čim je dobio rukavice Berin je sa oduševljenjem rekao „Baš sam maštao o tome da postanem smetljar“. I bili smo časno i pošteno čistači grada na jedan dan ·