Javno slušanje radio drame „Aladin“ nastale u programu UG „Alternative“ Kakanj i edukatvna i zabavna dramska radionica za djecu 2Igrom do samozaborava“ uvrštene su u program Evropsk enoći teatra u Bosni i Hercegovini.