Aktivnosti Resursnog centra civilnog društva Kakanj

Koordinator – UG „Alternative“ Kakanj

U 2015. smo ušli sa podrškom u pripremi kompletne dokumentacije za registraciju novog udruženja: “Sretna budućnost Roma – Baxtali avindipe Romano”. Podržali smo inicijatorke u pripremi i vođenju Skupštine. One su to odlično uradile.