Park ispred Gradske biblioteke Kakanj,  2.4.2016.

U akciji sudjelovali JU Kulturno sportski centar Kakanj, UG “Alternative” Kakanj i JU Gradska biblioteka Kakanj.