Članstvo u mrežama

 

Alternative” je članica sljedećih mreža:

 

o    Regionalna mreže: Koalicija za REKOM http://recom.link

o    EKO BiH mreža

o    Ženska mreža  http://zenskamreza.ba

o    Koalicija za zaštitu rijeka

o   Mreža “Sporazum plus” BiH

o   Mreža pravde BiH

o   Regionalna mreža: ETNAR (Mreža zagovaračkih NVO za energetsku efikasnost i održiv razvoj u zemljama zapadnog Balkana i Turskoj)

 

Ranije članstvo u mrežama:

o   Mreža “Sporazum plus” BiH

o   Koalicija NVO Vijeće BiH

o   Demokratska mreža (DemNet) u BiH

o   Kolacija NVO BIH: Raditi i uspjeti zajedno

o   Referentne grupe regije Zenica (Zenica, Kakanj, Visoko, Olovo, Vareš, Breza, Žepče) – “Alternative” je predsjedavajuća organizacija

o   NVO Vijeće BiH

o   Savez udruženja izbjeglica i raseljenih lica u BiH (SIRLBiH)

o   OKO – nadgledanje izbora