Radionica je realizirana u trajanju od dva školska časa odjeljenske zajednice u trećem (III) razredu gimnazije iz oblasti Jačanja ličnosti mladih, a kroz prizmu rodne ravnopravnosti i rodno zasnovanog nasilja. Ovom radionicom je još jednom potvrđeno kako se tema rodno zasnovanog nasilja može implementirati u odgojnom radu u odjeljenskoj zajednici kroz oblasti i teme nevezane konkretno za problem roda, rodne ravnopravnosti i rodnog nasilja, nego i kroz druge oblasti, kao što je Jačanje ličnosti; Nasilje;Porodica; Odnosi među mladima; Adolescentski problemi u današnje vrijeme i sl.
Radionicu je kreirala i vodila Vildana Neimarlija, pedagog i psiholog, psihoterapeut TA p.s.

Radionica je podržana u okviru projekta “Prevencija rodno zasnovanog nasilja u planovima razredne nastave osnovnih i srednjih škola” podržanog sredstvima Ministasrtva za ljudska prava, raseljena lica i Izbjeglice Bosne i Hercegovine – Agencije za ravnopravnost polova