Mladi su propitivali vlastiti doprinos u demokratizaciji bh.društva. Šta sami čine i šta bi mogli poboljšati te kakve su mogućnosti aktivizma mladih u lokalnoj zajednici. Može li se šta promijeniti, pitanja su o kojima su razgovarali. 

Program jačanja ka aciteta omladinskih OCD “Znam kako biti aktivan/a”  podržan je iz sredstava WV BiH.


Trenerica: Maksuma Topalović