Završna konferencija, Sarajevu 6.5.2018.

Ured specijalnog predstavnika Evropske unije u BiH, i partnera, USAID-a i Ambasade Švicarske,

Izvještaj o konsultacijama Zajedničke komisije za lokalne vlasti predstavljen je u Sarajevu dana 6.5.2018. godine na završnoj konferenciji na kojoj su predstavljeni neki od ključnih problema s kojima se suočavaju lokalne zajednice u BiH i njeni građani, te ponuđeni određeni zaključci.

Izvještaj će biti objavljen na web stranici Delegacije EU u BiH: www. europa.ba

Close Menu