NEVLADINA ORGANIZACIJA ALTERNATIVE KAKANJ

 
 

Uloga lokalnih zajednica u europskim integracijama
Opći cilj: Jačanje svijesti lokalne javnosti o svim aspektima procesa pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji i osnažiti je za uspješno usvajanje evropskih vrijednosti i standarda i podršku neophodnim reformama


Glasanje je naš izbor
Financira Centar Civilnih Inicijativa (CCI) sredstvima USAID-a/ Program CAPP II – Građansko partnersko zastupanje
Opći cilj: Povećanje uloge građana u demokratizaciji izbornog procesa u BiH.
Vrijednost projekta: 28.403,00 KM


Jačanje transparentnosti 6 općinskih sudova u Zeničko-dobojskom kantonu
Svrha projekta
Povećanje informiranosti javnosti o procedurama i rezultatima rada sudova s ciljem povećanja nivoa poštivanja i povjerenja građana u rad suda i sudske odluke i poboljšanja pristupa pravdi.


Od socijalne pomoći do socijalne inkluzije
NVO „Alternative“ – partner u projektu

Svrha projekta je izrada modela inkluzivnog sistema skrbi kojim se promovira efektivna i efikasna socijalna politika na lokalnom nivou, demonstrira socijalna inovacija, te time doprinosi smanjenju siromaštva, nejednakosti i socijalne isključenosti.
Svaka socijalna politika se mora naslanjati na pojedinačne potrebe korisnika i na vaninstitucionalne usluge socijalne skrbi, te na proširenu mrežu usluga i aktera sistema socijalne zaštite. To je potrebno adresirati kroz razvoj modela orijentiranim ka korisnicima, njihovom učešću i potrebama. Fokus treba biti na inicijativama koje promoviraju, njeguju i omogućavaju suradnju između javnog, privatnog i NVO sektora u obezbjeđenju boljih socijalnih usluga na lokalnom nivou.


Lokalna zajednica aktivna u očuvanju prirodnih vrijednosti i kulturno-historijskih spomenika
Svrha projekta
Lokalna zajednica je aktivna u očuvanju prirodnih vrijednosti i srednjovjekovnih kulturno-historijskih spomenika na području Kraljeve Sutjeske


Zaštita šumskog područja Žuća i Gornja Trstionica – Bukovica, općina Kakanj
Svrha projekta je Očuvanja biodiverziteta šumskog područja Žuča i Gornja Bukovica – Trstionica na području općine Kakanj


Sutješki vez u suvenirima
Svrha projekta je očuvanje i njegovanje bogatog kulturnog nasljeđa i povećanje turističke ponude, kroz izradu originalnih turističkih suvenira.


Amaterizam u funkciji razvoja kulturnog turizma
Partner: Javna ustanova za kulturu i obrazovanje Kakanj

Namjera projekta je razviti integrirane turističke atrakcije kroz cijelu godinu povezivanjem srednjovjekovnih spomenika, prirodnih znamenitosti i kulturnih događaja u općini Kakanj.


Mladi protiv ovisnosti
Ciljevi
Glavni cilj projekta je razviti sistem vrijednosti u lokalnoj zajednici, prema kojem su pušenje, pijenje alkohola i konzumiranje droga i drugih psiho-aktivnih sredstava oblik neprihvatljivog i štetnog ponašanja.


16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama, 2010. godina
Proglas o uvrštavanju 16 dana aktivizma u kalendar lokalnih događaja

Forum žena Općinske organizacije SDP Kakanj i NVO „Alternative“ Kakanj aktivno su sudjelovale u kampanji „16 dana aktivizma protiv rodno uslovljenog nasilja“, međunarodnom projektu i pokretu koji teži da podigne svijest o sistemskoj prirodi nasilja protiv žena i ukaže na ovo nasilje kao formu kršenja ženskih ljudskih prava. Od početka kampanje 1991. godine, preko 2.800 organizacija iz 156 zemalja je uzelo učešće u aktivnostima Kampanje, i ona uživa podršku mnogih lokalnih i nacionalnih vlada, kao i Ujedinjenih nacija.


prethodna stranica sljedeća stranica

 
 
 
 


Saradnja lokalnih vlada i građana
Općine CBiH za Evropu
STEP u regiji CBIH

 
Godišnji izvještaj za 2006.
 
Preporuka za unapređenje informiranja građana o procedurama i radu općinskih sudova u ZDK
 
Rezultati ankete o reformi općinskih sudova u Ze-do kantonu
Analiza ankete o reformi općinskih sudova u Ze-do kantonu
 
Strategija komunikacije lokalnih vlada s javnošću
 
Izvještaj o stanju 176 kulturno-historijskih spomenika na području općine Kakanj