1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

MISIJA

Udruženje građana "Alternative" Kakanj je nevladina organizacija koja je voljna svoja znanja i iskustva podijeliti sa drugima i stjecati nova, sa ciljem promoviranja i zaštite ljudskih prava, izgradnje tolerancije i povjerenja u zajednici i jačanja uloge mladih i žena u društvu. Alternative su posvećene održivom razvoju zajednice i civilnog društva u Bosni i Hercegovini. 
VIZIJA

Bosansko-hercegovačko društvo – društvo jednakih mogućnosti za sve

 

PRINCIPI našeg djelovanja su: 
Pomažemo našim KORISNICIMA da participiraju u kreiranju naših projekata. Indikator naše uspješnosti je, prije svih, zadovoljstvo korisnika našim uslugama.
 
Stalno radimo na EDUKACIJI
 
VRIJEDNOST našeg rada podiže vrijednost naše organizacije i omogućava nam slobodu djelovanja.

Dosljedna realizacija projekata, temelj su našeg uspjeha. 

Dajemo poticaj našim SURADNICIMA i motiviramo ih za vrhunske rezultate. Naš uspjeh počinje s našim osobljem. Odnose u našoj organizaciji karakterizira međusobno poštovanje i  jasni ciljevi.
Društvena odgovornost-naš doprinos za bolji svijet. Naše ideje, programi i djelovanje služe ljudima, društvu i okolini.
 

Ophođenje sa suradnicima, donatorima i partnerima zasniva se na principu uvažavanja i razumijevanja.