1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

  

Glavna obilježja UG „Alternative“ Kakanj tokom dvadesetogodišnjeg djelovanja, 24.2.2018.

Projekti  UG „Alternative“ Kakanj usmjereni su na ohrabrenje građana za učešće u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou i preuzimanje odgovornosti u planiranju i razvoju zajednice. Paralelno s tim stalno radimo na uspostavljanju i unapređenju suradnje  sa lokalnim vladama u području unapređenja komunikacije i uvjeta za učešće građana u procesima odlučivanja. U planiranju projekata „Alternative“ se oslanjanju na istraživanja u zajednici i participaciju građana  te vode računa o elementima održivog razvoja.

·         Programski ciljevi kretali su se od podrške povratku i izgradnji povjeranja do razvoja kulture demokracije na nivou lokalnih zajednica, prevenciji rodno zasnovanog nasilja i jačanju inkluzivnog obrazovanja

·         Uposlenost u organizaciji kretala se od jedne do jedanaest osoba.   

·         Četiri godine smo surađivali sa E-net centrom pri Ekonomskom fakultetu u Sarajevu i Univerzitetom Alberta iz Kanade pružajući konsultantske i trenerske usluge u edukaciji općinskog menadžmenta u okviru programa E učenje - progra,m reže znanja za Jugositočnu Evropu (E-NET)

·         Educirali smo kvalitetan tim lokalnih trenera za razvoj vještina i znanja općinskih vijećnika posebno u području participativnog planiranja i tim trenera u oblasti prevencije rodno zasnovanog nasilja. U programu Vijeća Evrope educiran je naš tim trenera za edukaciju posmatrača i monitoring izbora

·         Godišnje u prosjeku implementiramo 3-5 projekta i preko 60 radionica

·         Godišnji budžet organizacije kretao se od 8.732,84 KM do 382.819,95 KM odnosno 4.465,03  – 195.732,73 EUR.

·         Kroz dvadeset godina djelovanja ostvarili smo prihod od 1535100,38 KM  kroz projekte i 149.930,81 KM kroz vlastite aktivnosti. Ukupno 1685031,19 KM

·         Prepoznatljivi smo po kvalitetnim radionicama za učenjedjece i odraslih i organizaciji odličnih omladinskih višednevnih međunarodnih kampova.

·         Osim povratka i jačanja povjerenja radili smo u oblasti razvoja turizma,  promoviranja reforme dječje zaštite i prevenciji bolesti ovisnosti, reformi pravosuđa kroz monitoring općinskih sudova, demokratizaciji izbora, promociji zdravih stilova života, informiranju javnosti o EU integracijama, zagovaranja za odgovorno i održivo upravljanje seoskim vodovodima, prevenciji rodno zasnovanog nasilja i drugim oblastima.

·         Članica smo Mreže pravde, Mreže Sporazum plus, EKO-BiH mreže, Ženske mreže i Regionalne mreže Koalicije za REKOM.

 

 

DONATORI


 

Aktuelni donatori

 

 

 

 

 

 


 

Svi dosadašnji