Tim Alternative dobili su na poklon zadovoljna i ozarena dječija lica. A djeca, djeca su dobila nove prijatelje, stekla nove vještine te kvalitetno i kreativno provela dva sata slobodnog vremena..…

Continue Reading

Dječja kreativna radionica, 29.11.2014., Omladinski centar Kakanj Cilj radionice je razvoj stvaralačkih i kreativnih sposobnosti kod djece. Radionica je organizirana u okviru projekat NVO "Alternative" - Dječija kreativna radionica, podržanog…

Continue Reading

Cilj radionice je razvoj stvaralačkih i kreativnih sposobnosti kod djece. Radionica je organizirana u okviru projekat NVO "Alternative" - Dječija kreativna radionica, podržanog sredstvima iz Općinskog budžeta i kao dio…

Continue Reading

UG „Alternative“ Kakanj organizira dvije dvodnevne škole u prirodi, jednu 12.-13 juna 2014. i drugu 16.-17. Juna na Bočici. Učesnici su mali maturanti OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ Kakanj. Škole u…

Continue Reading

Debatiraju timovi u OŠ #Mula Mustafa Bašeskija“ Kakanj . Priprema debatanata i debata podržana je projektom UG „Alternative“ Kakanj „Prevencija zdravlja u osnovnim školama“ podržanog sredstvima federalnog ministarstva zdravstva.  

Continue Reading

Debatiraju timovi u OŠ „Hamdija Kreševljaković“ Kakanj. Priprema debetanata i debata podržana je projektom UG „Alternative“ Kakanj „Prevencija zdravlja u osnovnim školama“ podržanog sredstvima federalnog ministarstva zdravstva. 24.2.2014.

Continue Reading

Serijal radionica o zdravoj ishrani i promocija zdravih stilova života u OŠ „Hamdija Kreševljaković“ Kakanj podržan je projektom: Prevencija zdravlja u osnovnim školama,  podržanom sredstvima Federalnog ministarstva zdravstva. Kakanj, decembar…

Continue Reading

Serijal radionica o zdravoj ishrani i promocija zdravih stilova života u OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ Kakanj, podržan je projektom: Prevencija zdravlja u osnovnim školama,  podržanom sredstvima Federalnog ministarstva zdravstva. Kakanj,…

Continue Reading

Serijal radionica o zdravoj ishrani i promocija zdravih stilova života u OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ Kakanj, podržan je projektom: Prevencija zdravlja u osnovnim školama,  podržanom sredstvima Federalnog ministarstva zdravstva. Kakanj,…

Continue Reading

Serijal radionica o zdravoj ishrani i promocija zdravih stilova života u OŠ „Hamdija Kreševljaković“ Kakanj podržan je projektom: Prevencija zdravlja u osnovnim školama,  podržanom sredstvima Federalnog ministarstva zdravstva. Kakanj, decembar…

Continue Reading
Close Menu