Aktivnosti Resursnog centra civilnog društva Kakanj Koordinator – UG „Alternative“ Kakanj U 2015. smo ušli sa podrškom u pripremi kompletne dokumentacije za registraciju novog udruženja: "Sretna budućnost Roma - Baxtali…

Continue Reading

Pitanje je na koje se odgovara mjerama zaštite vodovoda a ako znamo da većina nije ni legalizirana onda je sasvim jasno o kakvom se problemu radi I bez da čekamo…

Continue Reading

Radionica u Resursnom centru Kakanj Kratka radionica na temu definiranja Izjave o misiji i viziji novoosnovanog udruženja "UM u BiH" čija je registracija na državnom nivou u toku. Snažno motivirane…

Continue Reading

Briga o mentalnom zdravlju djece i mladih Sastanak profesionalaca i drugih osoba koji rade s djecom i mladima . Prostorije UG „Alternative“ Kakanj, 24.11.2014. Svrha sastanka je razmjena informacija, znanja…

Continue Reading

Olimpijski muzej Zetra 20. novembar Na poziv Ambasadorice Francuske u Bosni i Hercegovini g-đe Claire Bodonyi predstavnica "Alternative" je sudjelovala na okruglom stolu "Lokalne zajednice i izazovi klimatskih promjena" Ambasada…

Continue Reading

VII Skupština Koalicije za REKOM i XI Forum za tranzicijsku pravdu u postjugoslovenskim zemljama, Beograd 14-16.11.2014. REKOM - Regionalna komisija za utvđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim kršenjima…

Continue Reading

Aktivnosti Resursnog centra civilnog društva Kakanj: Podrška udruženju građana „Farmeri“ Kakanj Koordinator RC civinog društva Kakanj: UG „Alternative“ Kakanj Podrška u obuci za planiranje i pisanje projekte i programa rada …

Continue Reading

PROMOTIVNI SAJAM KORISNIKA GRANTOVA AMBASADE SAD UG  „Alternative“ Kakanj sudjeluje  na sajmu sa promocijom projekta „Ženski politički forum“ oktobar 2014., Importanne centar Sarajevo oktobar 2014., Mepas centar Mostar

Continue Reading
Close Menu